EX-TRA VOL.8

Travertínová masívna doska s plne zachovaným prírodným reliéfom dômyselne spojená s farebnou epoxidovou živicou vytvára nezameniteľný efekt morského dna. Lesk tomuto jedinečnému produktu pridáva punc dokonalosti.

Možnosti kombinácie:

Masívna travertínová doska: hrúbka 7 cm a viac, finálna veľkosť dosky, pravouhlý formát, iný geometrický tvar, kalené sklo, so živicou, bez živice, transparentná živica, farebná živica

Podstavec: masívna travertínová noha/y, masívna aragonitová noha/y, masívna drevená noha/y, podstavec s ušľachtilej ocele.

Cena: na vyžiadanie

Stolík so živicou

EXT-TRA VOL.8

Travertine massive slab with a fully preserved natural relief ingeniously connected with a colored epoxy resin, creates the unchangable effect of sea bed. Polished surface on surfaces of this unique product adds mark of perfection.

Combination options:

Massive travertine plate: 7 cm thickness and more, final size of shape, rectangular format, other geometric shape, harden glass, with resin, without resin, transparent resin, color resin

Base: massive travertine foot / foots, massive aragonite foot / foots, massive wooden foot / foots, stainless steel frame

Price: on request