EX-TRA VOL.7

Nevšedný konferenčný stôl z travertínového masívu formovaného po tisícročia minerálnou vodou uložený na masívnych drevených nohách upúta pozornosť každého návštevníka. Krasové útvary formované na povrchu dosky sú dôkazom úchvatnosti prírody.

Možnosti kombinácie:

Masívna travertínová doska: hrúbka 7 cm a viac, finálna veľkosť dosky, pravouhlý formát, iný geometrický tvar, kalené sklo, so živicou, bez živice, transparentná živica, farebná živica

Podstavec: masívna travertínová noha/y, masívna aragonitová noha/y, masívna drevená noha/y, podstavec s ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

Stolík so sklom

EXT-TRA VOL.7 [EN]

Travertin massive slab formed by mineral water thousand years, laid on massive wooden legs will be attracted visitor’s attention. Cave formations formed on the surface of the desk are proof of breathtaking of nature.

Combination options:

Massive travertine plate: 7 cm thickness and more, final size of shape, rectangular format, other geometric shape, harden glass, with resin, without resin, transparent resin, color resin

Base: massive travertin foot / foots, massive aragonite foot / foots, massive wooden foot / foots, stainless steel frame

Price: on request