EX-TRA vlastný výber

Stolík môžeme vyrobiť podľa vašej vlastnej kombinácie kameňa, dreva, kovu, skla a iného materiálu. Základom je kamenná travertínová alebo aragonitová doska s využitím jej prírodného reliéfu. Môže byť doplnená farebnou alebo čírou epoxidovou živicou alebo inou povrchovou úpravou, ktorá dodá tomuto jedinečnému produktu punc dokonalosti.

Možnosti kombinácie:

Kamenná doska alebo kamenný masívny blok, pravouhlý formát, nepravidelný alebo iný geometrický tvar, povrch kalené sklo alebo živica, bez skla a živice s brúsenou, leštenou alebo kefovanou povrchovou úpravou, bez povrchovej úpravy.

Podstavec: kameň, drevo, kov, sklo a iné.

Cena: na vyžiadanie

EXT-TRA of your choice

We can make the table according to your own combination of stone, wood, metal, glass and other materials. The base is a stone travertine or aragonite board with the use of its natural relief. It can be complemented with a colored or clear epoxy resin or other surface treatment that gives this unique product a touch of perfection.

Combination options:

Stone slab or solid stone block, rectangular format, irregular or other geometric shape, tempered glass or resin surface, without glass and resin with ground, polished or brushed surface treatment, without surface treatment.

Base: stone, wood, metal, glass and others.

Price: on request