EX-TRA VOL.6

Nevšedný a neopakovateľný reliéf travertínu navrhnutý a spracovaný do podoby modrej lagúny spolu so storočný masívnym dreveným podstavcom vytvára dokonalú kombináciu prírodných materiálov.

Možnosti kombinácie:

Masívna travertínová doska: hrúbka 7 cm a viac, finálna veľkosť dosky, pravouhlý formát, iný geometrický tvar, kalené  sklo, so živicou, bez živice, transparentná živica, farebná živica

Podstavec: masívna travertínová noha/y, masívna aragonitová noha/y, masívna drevená noha/y, podstavec s ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

Stolík so živicou

EXT-TRA VOL.6 [EN]

The non-repeatable and remarkable travertine natural surface designed and treated in a blue laguna shape together with a 100-year-old massive wood pedestal it creates a perfect combination of natural materials.

Combination options:

Massive travertine plate: 7 cm thickness and more, final size of shape, rectangular format, other geometric shape, harden glass, with resin, without resin, transparent resin, color resin

Base: massive travertin foot / foots, massive aragonite foot / foots, massive wooden foot / foots, stainless steel frame.

Price: on request