EX-TRA VOL.5

Exkluzívna kombinácia tvarov, farieb a štruktúry v jedinečnom prevedení nenapodobiteľného stola zo spišského travertínu s prírodnými krasovými útvarmi je výsledkom dlhoročného pôsobenia prírody a zručných ľudských rúk. Každý konferenčný stolík z našej výroby je originál.

Možnosti kombinácie:

Vrchná travertínová doska: hrúbka 3 cm a viac, finálna veľkosť dosky, pravouhlý formát, iný geometrický tvar, kalené sklo, so živicou, bez živice, transparentná živica, farebná živica

Podstavec: masívna travertínová noha/y, masívna aragonitová noha/y, masívna drevená noha/y, podstavec s ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

EXT-TRA VOL.5 [EN]

The exclusive combination of shapes, colors and structures in a unique design of a inimitable travertine table with naturally shaped edges is the result of a long ipact of nature and skillfully human hands. Every conference table from our production is one only –  original.

Combination options:

Top travertin panel: 3 cm thickness or more, size of final top board, rectangular form, other geometric shape, harden glass, with resin, without resin, transparent resin, color resin

Base: massive travertin foot / foots, massive aragonite foot / foots, massive wooden foot / foots, stainless steel frame

Price: on request