EX-TRA VOL.4

Zlatý aragonit je už oddávna vyhľadávaný a používaný ako dekoračný kameň, z ktorého sa vyrábali rôzne leštené šperky. My vám tento klenot ponúkame v nevšednej podobe konferenčného stolíka. Masívny kamenný prvok je odrazom dokonalosti  prírody a jej tvorivého ducha.

Možnosti kombinácie:

Masívny aragonitový prvok: dĺžka do 60 cm/nad 60 cm, iný geometrický tvar, kalené  sklo

Podstavec: masívna travertínová noha/y, masívna aragonitová noha/y, masívna drevená noha/y, podstavec s ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

Stolík so sklom

EXT-TRA VOL.4 [EN]

Gold aragonite is a very searched material, used as a decorating stone from which was produced various polished jewelery. We offer this jewel in extraordinary form of the conference table. The massive stone element is a reflection of nature’s excellence and its creative spirit.

Combination options:

Massive aragonite product: long to 60cm / over 60 cm, other geometric shape, harden/tempered glass

Base: massive travertin foot / foots, massive aragonite foot / foots, massive wooden foot /foots, stainless steel frame

Price: on request