EX-TRA VOL.1

Nálezisko travertínu a zlatého aragonitu s názvom Dreveník ukrýva nespočetné množstvo podzemných pokladov. Nádherná aragonitová masívna doska, ktorá je dominantou okrasného stolíka sa formovala 1 až 2 milióny rokov. Farebnú škálu Travertínu dotvárajú po státisíceročia prímesy železa (červená a hnedá farba) mangánu (šedá farba) a uhličitanu vápenatého (čistý travertín – biela farba). Celkový efekt šperku dotvára priehľadná, bezfarebná živica v niekoľko centimetrovej vrstve.  Tá zachováva krásu a nepravidelnosť kameňa vo vizuálnej podobe, ale taktiež zabezpečuje rovnú plochu pre každodenné využitie.

Možnosti kombinácie:

Vrchná masívna aragonitová doska: so živicou, bez živice, transparentná živica, farebná živica, pravouhlý tvar, iný geometrický tvar, kalené sklo

Podstavec: masívne travertínové nohy, masívne aragonitové nohy, masívne drevené nohy, podstavec z ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

Stolík v prevedení so živicou na aragonitovom podstavci

Travertine and gold aragonite habitat called “Drevenik”  hiding a lot of underground treasures. A fabulous aragonite massive plate which is a dominant of a decorative table has formed for milions of years. The color scale of travertine is completed for centuries by the admixture of iron (red and brown color) of mangan (gray color) and calcium carbonate (pure travertine – white color). The general effect of jeweler is created bz a transparent, color-based resin in several centimeter coat. It preserves the beauty and irregularity of the stone in a visual form, but it also ensures a flat surface for daily use.

Combination options:

Top massive aragonite plate: with resin, without resin, transparent resin, color resin, rectangular shape, other geometric shape, arden/tempered glass

Stand: massive travertine foot, massive aragonite foot, massive wooden foot, stainless steel

Price: on request