EX-TRA VOL.2

Prírodou milióny rokov vytvárané vrstvy prezrádzajú dlhoročný pôvod vzácneho materiálu z hlbín zeme, ktorý sa ukrýva v srdci Európy – na Slovensku. Najpodstatnejšiu časť tohto umeleckého stvárnenia nábytku tvorí výnimočná a neopakovateľná doska zo zlatého aragonitu s prírodnými okrajmi a nádherným lešteným povrchom.

Možnosti kombinácie:

Vrchná aragonitová doska: hrúbka 3 cm alebo viac, so živicou (zaliatie okrajov – vytvorenie pravouhlej formy – transparentná živica, farebná živica, bez živice, prírodné okraje – na divoko, pravouhlý tvar, iný geometrický tvar, kalené sklo

Podstavec: masívna travertínová noha, masívna aragonitová noha, masívna drevená noha, podstavec z ušľachtilej ocele

Cena: na vyžiadanie

Stolík

EX-TRA VOL.2 [EN]

The millions year of natural proces are clearly visible on each layers of rare material from the deep of the Earth situated in Slovakia – the hearth of Europe. The most important part  of this artistic furniture is a exceptional and non-repeatable plate of gold aragonite with natural edges and polished surface.

Combination options:

Top of aragonite plate: 3 cm or bigger thickness, with resin (plastic surface – creating rigt from – transparent resin, colored resin, without resin, natural edges – wild, rectangular shape, other geometric shapes, harden/tempered glass

Stand: massive travertine foots, massive aragonite foots, massive wooden foot, stainless steel frame

Price: on request